DGS Logo

مگاموتور

مگاموتور

در سال ۱۳۷۲ شرکت تولیدی موتور، گیربکس و اکسل مگاموتور تاسیس شد و ماموریت یافت که با فعالیت های خود زمینه کاهش هر چه بیشتر وابستگی صنعت خودرو در تولید قوای محرکه به خارج از کشور را فراهم نماید. پنج هدف اصلی در سال ۱۳۷۲ برای فعالیت های جاری مگاموتور مد نظر قرار گرفتند که عبارت بودند از:

  • تامین نیازهای داخل کشور
  • خودکفایی در ساخت قطعات و رفع وابستگی به کشورهای خارجی
  • تمرکز بر کیفیت و تحقق مدیریت کیفیت جامع
  • حضور در بازارهای جهانی و توسعه صادرات صنعتی
  • عرضه خدمات پس از فروش به مشتریان و مصرف کنندگان نهایی به صورت قطعات یدکی از طریق شرکت سایپا یدک

لینک مطلب: http://megamotor.ir/about/


مشتریان دیگر

DGS Logo
فهرست