DGS Logo

با توجه به تمدید قرارداد جدید بیمه تکمیلی لطفا در صورت نیاز به تمدید ثبت نام اولیه خود را انجام دهید.

توجه:

  • هزینه بیمه تکمیلی برای هر نفر 290 هزارتومان به صورت ماهیانه می باشد که مبلغ 90 هزارتومان کمک هزینه شرکت به ازای پرسنل از این هزینه کسر میگردد
  • به ازای شخص خود پرسنل جهت بیمه عمر و حوادث ماهیانه 15 هزار تومان نیز اضافه می گردد.
  • جهت مشاهده جزئیات اینجا کلیک کنید

متاسفانه این فرم دیگر در دسترس نیست .

فهرست